Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014
Δωρεάν φόρεμα & τηλέφωνο

1) Πάτα πάνω σε ένα από τα δύο proxy: http://docoja.com/blue/ ή http://webypass.info/
2) Τώρα επικόλλησε στην κενή μπάρα αυτό: http://www.stardoll.com/en/
3) Πάτα 'GO' ή ENTER και συνδέσου στο stardoll σου.
4) Τώρα επικόλλησε στην μπάρα αυτό: www.stardoll.com/en/stardolltv/simple.php 
5) Κλείσει τον proxy και μπες από το κανονικό stardoll όπου θα βρεις τα προϊόντα σε 2 τσάντες 'starplaza'.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

ΤΕΛΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ!!!!!!!!

Red
text

.
<p style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: #FF0000; text-align: center;" title="Made by charly__6__">
<span style="color:#000000;"><span style="font-family: 'century gothic'; font-size: 60px; ">Title</span><br />
<span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span></span><br />
If you want you can write my credit ;)<br />
&nbsp;</p>
Black
text
<p style="color: white; background-color: #000; text-align: center;" title="Made by charly__6__">
    <span style="font-family: 'century gothic'; font-size: 60px; ">Black</span><br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span><br />
    &nbsp;</p>

Orange
text
<p style="color: #000; background-color: #FFA500; text-align: center;" title="Made by charly__6__">
    <span style="color:#000000;"><span style="font-family: 'century gothic'; font-size: 60px; ">Title</span><br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span></span><br />
    If you want you can write my credit ;)<br />
    &nbsp;</p>
Dark Orange
text
<p style="color: #000; background-color: #FF5500; text-align: center;" title="Made by charly__6__">
    <span style="color:#000000;"><span style="font-family: 'century gothic'; font-size: 60px; ">Title</span><br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span></span><br />
    &nbsp;</p>

Purple
text

 <p style="color: #000; background-color: #7800CD; text-align: center;" title="Made by charly__6__">
    <span style="color:#000000;"><span style="font-family: 'century gothic'; font-size: 60px; ">Title</span><br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span></span><br />
    &nbsp;</p>

Green
text
<p style="color: #000; background-color: #55CC00; text-align: center;" title="Made by charly__6__">
    <span style="color:#000000;"><span style="font-family: 'century gothic'; font-size: 60px; ">Title</span><br />
    <span style="font-size: 20px; font-family: 'century gothic';"><span style="font-size: 14px;">text</span></span></span><br />
    &nbsp;</p>

Hot Pink
text
TEXT TEXT  TEXT TEXT TEXTText TEXT texttext

Text  Text  Text
Text   Text Text
 
 Text               Text    TextText
 Text    Text Text   Text Text    Text  Text

 tekst Tekst  TekstTekst tekst     TekstTekst 
Tekst Tekst Tekst       Tekst
 Tekst     Tekst Tekst
 Tekst Tekst Tekst 
Tekst TekstTekst
Tekst TekstTekst  Tekst
 Tekst   Tekst   Tekst
 Tekst TEKST  TekstTekst Tekst tekstTekst    Tekst  Tekst
Tekst
Tekst  TekstTekst
Tekst Tekst
Tekst   Tekst
Tekst   Tekst    Tekst


Tekst TekstTekst
 Tekst TekstTekstTekstTekstTekst
 Tekst Tekst tekst
Tekst Tekst  Tekst
TekstTekst
tekst Tekst   Tekst
Tekst    Tekst Tekst

 Tekst TekstTekst
tekst Tekst  Tekst
Tekst
   Tekst     Tekst
 


TekstTekst    Tekst

TEKST TEKSTTEKST

TEKST TEKST

TEKST

TEKST

  

  

!EIKONES!http://www.sdcdn.com/camera/238/977/238977809.jpg


http://www.sdcdn.com/camera/136/727/136727856.jpg